Fakta om skoleprojekt mellem SI Danmark og SI Addis Ababa

Fakta om Etiopien
Hovedstad           Addis Ababa
Indbyggertal        95 mio. (2015)
FN’s HDI              173 ud af 186 lande på FN’s HDI (2015)
Levealder            63 år (2013)
Skolegang           Ca. 52 % piger og ca. 60 % drenge færdiggør grundskolen (2013)

*FN’s Human Development Index måles på et lands national indkomst, gennemsnitlig levealder og læse/skrive færdigheder
 
Etiopien er et af de fattigste lande i verden. Fattigdom og tørke i Etiopien har gennem flere årtier tvunget mange millioner familier til at flygte fra landområderne ind til byerne. I Addis Ababa bor udsatte familier i hastigt voksende slumområder. Her er livet ofte præget af fattigdom, vold og sygdom, såsom HIV/AIDS samt dårlig adgang til skoler, sundhedsklinikker, rent vand, strøm og lign. basale nødvendigheder.

Pigers situation i Etiopien

•    Skolegang i Etiopien er ikke en selvfølge og især ikke for piger. I landområderne især har fattige mødre brug for pigernes hjælp til at passe de yngre søskende, hente vand, brændsel og til andre gøremål i hjemmet. Derfor kommer pigerne ofte ikke i skole eller går uregelmæssigt i skole.
•    Kun 52 % af piger indskrevet i skole færdiggør grundskolen
•    Selv i dag, og trods forbud, finder arrangerede ægteskaber fortsat sted, især i fattige familier, hvor forældrene ofte er analfabeter.

Hvad gør skoleprojektet (2013-2023) mellem SI Danmark og SI Addis Ababa?

Uddannelse er vejen ud af fattigdom og til forbedret status for piger og kvinder

•    Sikrer at i alt ca. 60 ubemidlede piger fra Addis Ababas slumområder årligt får sponsoreret skolepenge, skoleuniformer, bøger og andre skolematerialer som hjælp til at de kommer i skole og at de færdiggør grundskolen fra 1. til 8. klasse.
•    Samarbejder med en lokal NGO ”Love for Children Organization” som sammen med de officielle børne/ungdoms myndigheder udtager pigerne som støttes af projektet fra op til 12 forskellige skoler i Addis Ababa
•    Fungerer som mentorer for pigernes mødre, hvor soroptimisterne i Addis Ababa vejleder mødrene i vigtigheden i at pigerne færdiggør grundskolen så pigernes muligheder for videre uddannelse bliver mere opnåelig. Klubbens medlemmer
påser at pigerne passer deres skolegang.

•    Øger pigernes viden om egne rettigheder og en bevidstgørelse om, at de ved bedre læsefærdigheder og andre skolekundskaber forstår fordelende ved at gifte sig senere, bliver bedre til at sige fra overfor voldelige og seksuelle overgreb, ved mere om prævention, får børn senere, bliver mere oplyste om HIV/AIDS/andre sygdomme. Bedre uddannelse gør, at disse piger lettere kommer ud af fattigdommen og blive mere samfundsbevidste og kan medvirke aktivt til en demokratisk udvikling af deres land.
•    Advarer pigerne om farerne ved at blive fristet til at søge "au pair" jobs i f.eks. de nærliggende arabiske lande, idet disse jobs ofte viser sig at være noget helt andet nemlig et liv som husslave eller prostitueret. Der findes mange ulykkelige eksempler herpå.

Hvordan udføres projektet?

•    Projektet løber i perioden 2013-2023 med et budget på 275.000 DDK
•    Midlerne kommer fra soroptimist medlemmerne i Danmark via donationer, salg af gavebreve og salg at SI Danmarks Jubilæumssmykke.
•    SI Danmark er mentorer for SI Addis Ababa og påser at projektet udføres efter aftale med rapportering til en dansk styregruppe som evaluerer projektet løbende.